تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

درباره بلاگ
تا سن پطرزبورگ

از همه شماهایی که اینجا رو دنبال می کنید و وقت میذارید بسیار سپاسگزارم. ببخشید اگر زود به زود نمی نویسم...

۰۹ آذر ۹۴ ، ۰۰:۱۶

دلتنگی های دنباله دار

لعنتی کاش بفهمی چقدر دلم برات تنگ شده...


۹۴/۰۹/۰۹
7660 ...