تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

درباره بلاگ
تا سن پطرزبورگ

از همه شماهایی که اینجا رو دنبال می کنید و وقت میذارید بسیار سپاسگزارم. ببخشید اگر زود به زود نمی نویسم...

۲۶ آذر ۹۴ ، ۰۰:۳۸

تقدیمی

امروز وقتی داشتم توی اینستاگرام می چرخیدم راز مهمی رو توی شعری از "رسول یونان" کشف کردم:

ما،

غصه هایمان را شمردیم و به خواب رفتیم

باید هم کابوس می دیدیم!


*برای "ن.ا"

۹۴/۰۹/۲۶
7660 ...