تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

درباره بلاگ
تا سن پطرزبورگ

از همه شماهایی که اینجا رو دنبال می کنید و وقت میذارید بسیار سپاسگزارم. ببخشید اگر زود به زود نمی نویسم...

۲۶ آذر ۹۴ ، ۰۰:۳۰

مالکیت معنوی

این گزینه مالکیت معنوی هم، گزینه جالبیه! نگاه می کنی و می بینی گاهی جملات خاصی از نوشته تو کپی شده و بعد نمی دونی خوشحال باشی یا ناراحت. بعضی ها هم کل پست رو کپی می کنند که نمی دونم واقعا به چه دردی میخوره! اما چه خوب میشه اگه گاهی این نوشته ها که به قول دوستی، بی حوصلگی ازش می باره، باعث آرامش کسی باشه...

۹۴/۰۹/۲۶
7660 ...