تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

درباره بلاگ
تا سن پطرزبورگ

از همه شماهایی که اینجا رو دنبال می کنید و وقت میذارید بسیار سپاسگزارم. ببخشید اگر زود به زود نمی نویسم...

۱۷ دی ۹۴ ، ۱۸:۱۷

از قول دیگران

تمام مشکلات ایران و ایرانی از کار واقعی نکردن و تنبلی و تن‌پروری‌ست. آدمی که مث سگ کار کنه نمی‌تونه بره سفارت تسخیر کنه، چون خسته‌ست.


*از دیوار سارا کریم زاده

۹۴/۱۰/۱۷
7660 ...