تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

درباره بلاگ
تا سن پطرزبورگ

از همه شماهایی که اینجا رو دنبال می کنید و وقت میذارید بسیار سپاسگزارم. ببخشید اگر زود به زود نمی نویسم...

۲۳ دی ۹۴ ، ۲۳:۴۸

برای هم دعا کنیم!

بیاید برای هم دعا کنیم که هیچوقت در هیچ مرحله ای از زندگی تنها نباشیم و همیشه کسی رو در کنار خودمون داشته باشیم. دعا کنیم این درد تنهایی حتی به جون دشمنامون هم نیفته. تنهایی فقط مخصوص خداست. از خدا بخوایم هیچکدوممون رو با تنهایی آزمایش نکنه...

۹۴/۱۰/۲۳
7660 ...