تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

درباره بلاگ
تا سن پطرزبورگ

از همه شماهایی که اینجا رو دنبال می کنید و وقت میذارید بسیار سپاسگزارم. ببخشید اگر زود به زود نمی نویسم...

۰۵ فروردين ۹۵ ، ۲۰:۱۲

عصرهای عید، همه عصر جمعه هستند!

بعد از ظهرهای عید همگی برای من حکم عصرهای جمعه رو دارند. همونقدر کشدار و دلگیر. این روزها دم غروب که تنهایی خونه رو می شمارم و دلم تنگ میشه، دقیقا نمیدونم دلم برای کدوم یکی از آدمهایی که نیستند، تنگ شده... 

۹۵/۰۱/۰۵
7660 ...