تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

درباره بلاگ
تا سن پطرزبورگ

از همه شماهایی که اینجا رو دنبال می کنید و وقت میذارید بسیار سپاسگزارم. ببخشید اگر زود به زود نمی نویسم...

۱۵ خرداد ۹۵ ، ۲۳:۵۶

رویای نیمه شب

در بسیاری از ساعت های امروز آرزو کردم که ای کاش می تونستم فقط یک ساعت راه برم، فقط یک ساعت! کارهای زیادی بود که باید انجام می دادم. حیف که زمان معجزات سالهاست که گذشته...

۹۵/۰۳/۱۵
7660 ...