تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

درباره بلاگ
تا سن پطرزبورگ

از همه شماهایی که اینجا رو دنبال می کنید و وقت میذارید بسیار سپاسگزارم. ببخشید اگر زود به زود نمی نویسم...

۲۴ تیر ۹۵ ، ۱۶:۰۵

درمان

دچار سندرم نتونستن در نوشتن شده ام! دردی بی درمان. مثلا یه عالمه حرف داری و یه عالمه موضوع اما دستت به نوشتن نمیره. مثل وقتی که تشنه ای و حس بلند شدن و تا یخچال رفتن نیست. هی آب دهنت رو جمع می کنی و قورت میدی و خودتو گول میزنی که تشنگیت اینجوری کم میشه. کلا مریضم. گمون می کنم افسردگی حاد دارم. یه ماهه می خوام برم سینما ولی نرفتم. چهار ماهه می خوام برم آرایشگاه ولی هنوز اینجام. دو ساله که سعی می کنم یه حرفهایی رو بنویسم تا یادم نره ولی دریغ از یه خط. اینها علائم مریضیه مگه نه؟ هیچ چیز به جرات میگم هیچ چیز مثل عشق نمی تونه زندگی رو قشنگ و پویا کنه. عاشق بشید!

۹۵/۰۴/۲۴
7660 ...