تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

درباره بلاگ
تا سن پطرزبورگ

از همه شماهایی که اینجا رو دنبال می کنید و وقت میذارید بسیار سپاسگزارم. ببخشید اگر زود به زود نمی نویسم...

۱۱ دی ۹۵ ، ۰۱:۴۵

توهم

وقتی یه نفر ازم می پرسه مطمئنی هیچوقت پاهات خوب نمیشه، دوست دارم بگم نه مطمئن نیستم! شایدم برای همین بود چند سال پیش به خاطر حرف یکی از استادها خودمو اسکل کردم رفتم دکتر. به دکتره گفتم: یعنی علم هیچ راهی پیدا نکرده؟! خواستم حرف بذارم دهنش بلکه بگه مثلا دارند روش کار می کنن! دکتر گفت: نه متاسفانه علم در این زمینه ریده. اینو به یه زبون دیگه گفت البته. بعدم یه یادداشت نوشت برای استاد احمقمون که دیگه دانشجوهاش رو سرکار نذاره. ولی خوب بود اگه مطمئن بودم پاهام یه روز خوب میشه...

۹۵/۱۰/۱۱
7660 ...