تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

درباره بلاگ
تا سن پطرزبورگ

از همه شماهایی که اینجا رو دنبال می کنید و وقت میذارید بسیار سپاسگزارم. ببخشید اگر زود به زود نمی نویسم...

۲۱ اسفند ۹۵ ، ۱۸:۴۵

آرزویی در آخرین هفته سال

آخرین هفته اسفند. باید می تونستم تمام روزهای این ماه رو توی خیابون و بین مردم راه برم. باید می تونستم حداقل یک روزش رو بیرون برم. اسفند رو نمیشه از پشت پنجره ای با چشم انداز طوسی خونه های روبه رو دید. اسفند تنها ماهیه که لزوم پا داشتن بیش از هر وقتی احساس میشه...

۹۵/۱۲/۲۱
7660 ...