تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

درباره بلاگ
تا سن پطرزبورگ

از همه شماهایی که اینجا رو دنبال می کنید و وقت میذارید بسیار سپاسگزارم. ببخشید اگر زود به زود نمی نویسم...

۰۲ آذر ۹۴ ، ۱۴:۳۰

جلال آل احمد

خوبه که فقط امضای آدم روی سنگ قبرش باشه. شاید به این معنی که انسان در اون لحظه رفتن از خودش راضیه. از زندگیش، از کارهاش، از رفتنهاش، برگشتنهاش، از آثارش، از تعداد اشکها و لبخندهاش... امضای "جلال آل احمد" روی سنگ قبرش همیشه برای من به این مفهوم بوده!۹۴/۰۹/۰۲
7660 ...