تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

درباره بلاگ
تا سن پطرزبورگ

از همه شماهایی که اینجا رو دنبال می کنید و وقت میذارید بسیار سپاسگزارم. ببخشید اگر زود به زود نمی نویسم...

۱۹ اسفند ۹۴ ، ۱۹:۰۳

از قول دیگران 3

 

باران

برف پاکن ها

گریه ات گرفته تا حالا

با ترانه ای که در عروسی ات با آن رقصیده ای؟


*رویا شاه حسین زاده


۹۴/۱۲/۱۹
7660 ...