تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

درباره بلاگ
تا سن پطرزبورگ

از همه شماهایی که اینجا رو دنبال می کنید و وقت میذارید بسیار سپاسگزارم. ببخشید اگر زود به زود نمی نویسم...

۲۷ آذر ۹۷ ، ۱۳:۰۸

از اعترافات

هنوزم یواشکی وقتی کسی نیست یا وقتی همه کاملا خوابن، شماره اش رو اد می کنم ببینم خطش همونه یا نه! لعنتی چهار ساله حتی عکس پروفایلشو تغییر نداده بعد من می خواستم این آدمو تغییر بدم!

۹۷/۰۹/۲۷
7660 ...